Meny

Om sensitive artsdata

Sensitive artsdata er stedfestet informasjon om hvor arter forekommer, og informasjonen om artens forekomst hele eller av året ikke er åpent tilgjengelig. Gjennom en risikovurdering har man kommet frem til at det er behov for skjerming av stedfestet data for et begrenset utvalg av arter. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelser, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Innsyns-databasen gir enhver mulighet til å se sensitiv artsdata med maskering. Størrelsen på maskeringsrutene varierer mellom 4x4 km, 8x8 km og 16x16 km for de ulike artene. Langs kysten og riksgrensen vil maskeringsrutene være noe større enn den bestemte størrelsen. Dette kommer av at noen ruter har så lite landareal at de må slås sammen med andre ruter for å få god nok maskering.

Selv om informasjonen ikke er åpent tilgjengelig, er det likevel være mulig for offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller prosjekt man er ansvarlig for. De som har et slikt særlig behov for presis stedfesting av sensitive artsdata kan be fylkesmannen om innsyn til data. Fylkesmannen vil da vurdere det aktuelle behovet og eventuelt avgrense tilgang til nærmere geografisk områder eller til bestemte tidsperioder.

For nærmere informasjon om artsutvalg og maskering, se Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata.